Taxa

Vår taxa:


Barn 1: 3% av hushållets totala inkomst.

Barn 2: 2% av hushållets totala inkomst. 

Barn 3: 1% av hushållets totala inkomst.

Yngsta barnet räknas som barn 1.


Allmän förskola, reducerad taxa:


Fr.o.m september det året barnet fyller 3 år har det rätt till 525 avgiftsfria timmar/läsår, så kallad allmän förskola.

För de barn som har schematid över 15 timmar reduceras därför taxan enligt följande under september-maj:


Barn 1: 2,4% av hushållets totala inkomst.

Barn 2: 1,6 % av hushållets totala inkomst. 

Barn 3: 0,8 % av hushållets totala inkomst.


Under juni, juli och augusti gäller ordinarie taxa.


Taxan betalas i förskott, från första inskolningsdagen och 12 månader/år.


Barnets placeringstider följer vårdnadshavares arbetstider/studietider.

Är vårdnadshavare ledig är även barnet ledigt.


Vårdnadshavare som studerar ska lämna in studieintyg.