Ansökan

Välkommen att ställa ditt/dina barn, mellan 1-5 år, i kö hos oss.

Detta gör du genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar under fliken "blanketter".

Ansökningsblanketten skickas eller lämnas hos oss.


Kullerbyttans förskola

Storgatan 35

341 50 Lagan


Enligt skolverket är vi skyldiga att ha en lämplig sammansättning av barngruppen.

Detta innebär bl.a att vi ibland måste ta hänsyn till exempelvis ålder när vi placerar barn hos oss.


Vi har syskonförtur i mån av plats.

För att syskonförtur ska gälla krävs att äldre syskon är placerat när yngre syskon börjar på förskolan.


Om ditt barn redan har en förskoleplats är det viktigt att denna plats sägs upp i tid.

Vi kan inte ta emot barn som inte är uppsagda från sin förra förskoleplats.


Vi bekräftar alltid, muntligt eller via mail, när vi har tagit emot ansökan.