Inskolning


Vid nyinskolningar har vi upp till två veckors inskolning.

Första veckan är barnet på Kullerbyttan ett par timmar om dagen tillsammans med en vårdnadshavare. Vi får då lära känna varandra i lugn och ro.

Andra veckan utökar vi tiderna och barnet lämnas längre och längre stunder.


Om barnet har varit placerad på förskola tidigare har vi ca en veckas inskolning.