Synpunkter

Om du som vårdnadshavare vill lämna en synpunkt (beröm, klagomål eller förslag) kan du framföra det med hjälp av vår blankett för synpunkter som du hittar under fliken ”blanketter”.

Vi ger svar på synpunkten inom 10 arbetsdagar. Om vi skulle behöva längre tid på oss meddelar vi orsaken till detta.

Vi behandlar inga anonyma synpunkter.

Om du fortfarande inte är nöjd efter svar kan du vända dig till kommunen, som ansvarar för tillsynen av fristående förskolor.