Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Vid vårdnadshavares sjukskrivning bestäms placeringstider av rektor i samråd med vårdnadshavare.