Föräldralediga & arbetssökande

Föräldralediga/arbetssökande


Följande alternativ erbjuds till och med augusti det året barnet fyller 3 år:


1. 8.00-11.00 måndag-fredag (5 dagar)

    Ordinarie taxa


2. 8.45-11.45 måndag-fredag (5 dagar)

    Ordinarie taxa.


3. 8.00-13.00 tisdag-torsdag (3 dagar)

    Ordinarie taxa.


4. 8.30-13.30 tisdag-torsdag (3 dagar)

    Ordinarie taxa.


Fr.o.m. september det året fyller 3 år, se "Allmän förskola".