Allmän förskola

Följande alternativ erbjuds från och med september det året barnet fyller 3 år:


1. 8.00-11.00 måndag-fredag (5 dagar)

    Kostnadsfritt. Följer skolans läsår.


2. 8.45-11.45 måndag-fredag (5 dagar)

    Ordinarie taxa med reducering september-maj.


3. 8.00-13.00 tisdag-torsdag (3 dagar)

    Ordinarie taxa med reducering september-maj


4. 8.30-13.30 tisdag-torsdag (3 dagar)

    Ordinarie taxa med reducering september-maj


     Läs mer under fliken Taxa.