Taxa

TAXA

Vår taxa:

 

Barn 1: 3% av hushållets totala inkomst. Max 1425 kr/månad.

Barn 2: 2% av hushållets totala inkomst. Max 950 kr/månad.

Barn 3: 1% av hushållets totala inkomst. Max 475 kr /månad.

Yngsta barnet räknas som barn 1.

 

Allmän förskola, reducerad taxa:

 

Fr.o.m september det året barnet fyller 3 år har det rätt till 15 avgiftsfria timmar i veckan under skolans terminer, så kallad allmän förskola.

För de barn som har schematid över 15 timmar reduceras därför taxan enligt följande under september-maj:

 

Barn 1: 2,4% av hushållets totala inkomst. Max 1140 kr/mån.

Barn 2: 1,6 % av hushållets totala inkomst. Max 760 kr/mån.

Barn 3: 0,8 % av hushållets totala inkomst. Max 380 kr/mån.

 

Under juni, juli och augusti gäller ordinarie taxa.

 

Allmän förskola, avgiftsfri:

 

Allmän förskola är avgiftsfri upp till 15 timmar i veckan under skolans terminer. Barnet följer skolans läsårstider.

Tiderna bestäms i samråd mellan personalen och vårdnadshavare.

 

Vid arbetslöshet eller föräldraledighet:

Meddela oss minst 1 månad innan barnet börjar på avgiftsfri allmän förskola, annars debiteras full taxa.

 

 

 

Taxan betalas i förskott, från första inskolningsdagen och 12 månader/år.

 

Barnets placeringstider följer vårdnadshavares arbetstider/studietider.

Är vårdnadshavare ledig är även barnet ledigt.