Inskolning

INSKOLNING

 

Vid nyinskolningar har vi två veckors inskolning.

Första veckan är barnet på Kullerbyttan ett par timmar om dagen tillsammans med en vårdnadshavare. Vi får då lära känna varandra i lugn och ro.

Andra veckan utökar vi tiderna och barnet lämnas längre och längre stunder.

 

Om barnet har varit placerad på förskola tidigare har vi en veckas inskolning.