15-timmars

ALLMÄN FÖRSKOLA

15-TIMMARS

Fr.o.m september det året barnet fyller 3 år har det rätt till 15 avgiftsfria timmar/vecka under skolans terminer.

 

Barn (fr.o.m september det året de fyller 3) som har max 15 timmar placering/vecka betalar därför ingen avgift och är ledig på skolans lov och lovdagar/studiedagar.

 

Barn (fr.o.m september det året de fyller 3) som har en placering på mer än 15 timmar kompenseras med avdrag på avgiften september-maj.

Läs mer under fliken Taxa.

 

Tiderna för 15-timmarsbarnen bestäms i samråd mellan personal och vårdnadshavare, inom följande tider:

Måndag-torsdag 6.30-13.30.