15-timmars

ALLMÄN FÖRSKOLA

15-TIMMARS

Fr.o.m september det året barnet fyller 3 år har det rätt till 15 avgiftsfria timmar/vecka under skolans terminer.

 

Barn (fr.o.m september det året de fyller 3) som har max 15 timmar placering/vecka betalar därför ingen avgift och är ledig på skolans lov och lovdagar.

 

Barn (fr.o.m september det året de fyller 3) som har en placering på mer än 15 timmar kompenseras med 30% avdrag på avgiften september-maj.

 

Tiderna för 15-timmarsbarnen bestäms i samråd mellan personal och vårdnadshavare, inom följande tider:

Måndag-torsdag 6.30-13.30.